bukidnon

BukidnonNews.Net's Panglantaw 2022: generating people's aspirations for Bukidnon

person access_timeThursday, December 30, 2021 chat_bubble_outline0 comment

MALAYBALAY CITY (BukidnonNews.Net/30 December 2021) BukidnonNews.Net, a community media project focused on training community documenters and producing community-based stories, has initiated a survey dubbed Panglantaw 2022: The Bukidnon Community Outlook Survey.

Panglantaw, available via Google Form Survey (https://forms.gle/UpNMyAhCZsZ8j6wy6) or via SMS (+639656553583), is an online and SMS public survey on the outlook of the residents of the Province of Bukidnon.

The survey focuses on generating inputs from various sectors on their vision for the future of the province in the next five years.

BukidnonNews.Net, has initiated community media projects since 2011. The volunteer group focuses on training of community documenters and coverage of community issues in Bukidnon. Visit bukidnonnews.net for more information about the group.

Through this platform, BukidnonNews.Net gathers expressions of aspirations from the people of Bukidnon.
The survey will be made available to as many sources - leaders, elders, youth, and other representatives of different sectors as well as ordinary citizens.

The survey uses an open-ended bilingual question. A team of volunteers will then process the information received to generate categories and concept maps. BukidnonNews.Net will then develop stories to present the results to a wider audience. BukidnonNews.Net will protect private information provided in this survey, which is intended solely for the release of stories on public matters.

For clarifications, email to editor.bukidnonnews@gmail.com. Participation in the survey is voluntary.

CEBUANO Announcement: 

Kini usa ka survey nga pwede salmotan sa mga taga Bukidnon pinaagi sa internet ug text. Tutokan niani ang pagkutlo sa mga hunahuna sa nagkadaiyang sektor - sa ilang panglantaw alang sa kaugmaon sa Bukidnon sulod sa lima ka tuig. Gi-pasiugda kini sa BukidnonNews.Net, isa ka community media project nga gisugdan kaniadtong 2011. Ang maong grupo sa mga volunteers mitutok diha sa pagpasiugda og mga training para sa mga documenters sa komunidad ug ang pagsubay nga ma tagaan ug pagtagad sa media ang mga hisgutanan sa komunidad. Bisitaha ang bukidnonnews.net alang sa dugang impormasyun mahitungod sa grupo.

Pinaagi niini nga porma, tapukon sa BukidnonNews.Net ang mga gipadayag nga mga panghinaut sa katawhan alang sa Bukidnon. Ipaabot sa BukidnonNews.Net kini nga survey ngadto sa habagang duot sa katawhan apil na mga pangulo, katigulangan, kabataan, ug uban pang mga representante sa mga sektor - apil ang mga ordinaryong tao.

Isa ra ang pangutana sa survey nga gipatik sa English ug Cebuano. Adunay isa ka grupo sa mga volunteer nga mo-proseso sa mga impormasyun ngadto sa mga kategorya ug concept maps. Mopagawas dayun ang BukidnonNews.Net og mga sinulat base sa resulta sa survey aron mapaabot sa bagang huot sa katawhan. Protektahan sa BukidnonNews.Net ang tanang pribadong kasayuran nga gihatag niani nga survey, nga ang tumong lang pagpagawas og mga articles nga adunay kalabotan ang publiko. Para sa dugang pagpaklaro, paki email ang editor.bukidnonnews@gmail.com. Boluntaryo ang pagsalmot niani nga survey. (BukidnonNews.Net) 

folder_openAssigned tags
content_copyCategorized under
shareShare article