List/Grid

Literary Subscribe to Literary

Mlb Jerseys Buy Prior To Next Season

Mlb Jerseys Buy Prior To Next Season

They take on Sporting Blue springs on March 2 at PPL Park to eliminate the 2013 campaign. The Horned Frogs will face the Utah Utes triple this weekend starting tonight… Read more »

3rd Bukidnon News Malaybalay Youth Summer Workshops

3rd Bukidnon News Malaybalay Youth Summer Workshops

Novelist Telesforo Sungkit Jr. speaks before participants of the Creative Writing for Beginners workshop of the 3rd Bukidnon News Malaybalay Youth Summer Workshops on May 20 at the BSU Ethno-cultural… Read more »

Award-winning novelist to hold writing workshop in BSU

Award-winning novelist to hold writing workshop in BSU

MALAYBALAY CITY (Bukidnon News/14 May) Two-time National Commission for Culture and the Arts (NCCA) Writers’ Prize winner Telesforo Sungkit Jr. from the Higaonons of Malitbog, Bukidnon will hold an introductory… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

By Anijun Mudan-udan Some people claim that the Higaunons are those who “moved away” from the sea towards the interior. They say that the word Higaunon/Higaonon came from the rootword… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

Inkulis hi Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/04 April) Kagi pa hu duma, sa Higaonon kun na iyan haena su mga etaw ha “guminaun” puun na baybay paynaen ta kalasan…. Read more »

Higaonon novelist to launch second IP book

Higaonon novelist to launch second IP book

MALAYBALAY CITY (Bukidnon News/19 February) Higaonon novelist Telesforo S. Sungkit Jr. from Malitbog, Bukidnon will be launching his second book highlighting the point of view of the indigenous peoples, especially… Read more »

LITERARY: Hubad sa Binisaya – Balak ni Shem Linohon: “Payirwerks”*

LITERARY: Hubad sa Binisaya – Balak ni Shem Linohon: “Payirwerks”*

Nanglupad na dayon kamo Pagkahuman sa ilang pag-ihap Nanago kami sa akong mga kauban Kay dahunog na man Among nadunggan. Ngano man, nga ang mata sa katawhan Anaa kanamo nga… Read more »

LITERARY:  Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon:  “Payirwerks”

LITERARY: Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon: “Payirwerks”

Luminayang kaw un dayen Pagkapenga hu kga-ihapa dan Namanheles kay hu duma ku Ta dahuneg un man Sa napaliman day. Inu ba, su mata hu kaetaw-etawan Taini ta kanay Ha… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN : Why I Refuse to Call our Language “binukid”

MGA AHONG TA TAGOLWAN : Why I Refuse to Call our Language “binukid”

By Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/07 January 2014) Now that we are starting to stretch some muscles, it is good for us to fully understand many things about us… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Imba Agtambagan Ko Ag-umawa ha “binukid” su Kag-ikagi Ta

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Imba Agtambagan Ko Ag-umawa ha “binukid” su Kag-ikagi Ta

Inkulis hi Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/07 January 2014) Iman ha agpanlulagunhat ki aga, maayad ha mapanday ta maandawungan su madakel butang mahitunged kanit ha mga untol ha tagtitima… Read more »