List/Grid

Daily Archives: 6:21 pm

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

By Anijun Mudan-udan Some people claim that the Higaunons are those who “moved away” from the sea towards the interior. They say that the word Higaunon/Higaonon came from the rootword… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

Inkulis hi Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/04 April) Kagi pa hu duma, sa Higaonon kun na iyan haena su mga etaw ha “guminaun” puun na baybay paynaen ta kalasan…. Read more »