List/Grid

Daily Archives: 6:37 pm

LITERARY: Hubad sa Binisaya – Balak ni Shem Linohon: “Payirwerks”*

LITERARY: Hubad sa Binisaya – Balak ni Shem Linohon: “Payirwerks”*

Nanglupad na dayon kamo Pagkahuman sa ilang pag-ihap Nanago kami sa akong mga kauban Kay dahunog na man Among nadunggan. Ngano man, nga ang mata sa katawhan Anaa kanamo nga… Read more »

LITERARY:  Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon:  “Payirwerks”

LITERARY: Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon: “Payirwerks”

Luminayang kaw un dayen Pagkapenga hu kga-ihapa dan Namanheles kay hu duma ku Ta dahuneg un man Sa napaliman day. Inu ba, su mata hu kaetaw-etawan Taini ta kanay Ha… Read more »